مرور برچسب

زیر بازارچه نظربیگ

شکلات تلخ

*مریم رازانی *نویسنده 1)هوا دلگیر است. کسبه تازه از سر خیابان برگشته و در دهانه دکان‌هایشان نشسته‌اند. کلاه بلندِ کربلایی مظفر که آن را از سفر کربلا آورده، روی…