مرور برچسب

سپر بلا

خبرنگار؛ سپر بلا

*سید افشین ابراهیمی *حقوقدان «کاغذ اخبار» اولین روزنامه خبری ایران بود و به تبع «میرزا صالح‌شیرازی» اولین خبرنگار. شاید هیچ نشان دقیقی از نیت و هدف میرزا صالح…