مرور برچسب

سیاست

منم اسپارتاکوس

*مریم رازانی *نویسنده اسپارتاکوس یک برده بود. او را از رمان تاریخی «اسپارتاکوس» نوشته نویسنده ی آمریکایی «هاوارد فاست» و بعد از آن، از فیلمی به همین نام به…