مرور برچسب

شمعدانی سرمازده

شمعدانی سرمازده

*احسان فکا *نویسنده زمستان که می‌شد شمعدانی را می‌آورد تو، همان پشت پنجره اما بهار که می‌شد، شمعدانی می‌گذاشتش بیرون. همان‌جا پشت پنجره اما بیرون... یک سال…