مرور برچسب

شهر

شهر و گفتمان فرهنگی

*داوود احمدی *دانشجوی دکترای معماری هر از گاهی شنیده می‌شود شیشه‌های اتوبوس‌های عمومی شکسته شده‌اند، در‌ها و صندلی‌ها‌ی ورزشگاه‌ها کنده شده‌اند، گوشی تلفن‌های…

دغدغه شهر یا شهرت

*حسین زندی *سردبیر آمار ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات دوره یازدهم تنها در استان همدان از مرز 420 نفر گذشت؛ هر چند موضوع تایید صلاحیت­‌ها و سبک سنگین کردن نامزدها…