مرور برچسب

طرح جامع همدان

حرمت شهر شکسته شد

سجادزاده: حریم شهر همدان زمین‌های کشاورزی، فضای سبز و باغات است، وقتی این حریم شکسته می‌شود شما باید آماد‌گی داشته باشید که در سال‌های آتی دست‌اندازهای زیادی به بستر…

همدان؛ معطل طرح جامع

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار دعوا بر سر طرح جامع همدان بالا گرفته است. موافقان طرح که اغلب آن‌ها از مدیران و مسئولان هستند، معتقدند این طرح با همین شرایط باید به…

طرحِ سردرگم

*رضوان سلماسی *عضو سابق شورای شهر همدان گاهی فراموش می‌کنیم که بسیاری از مسئولیت‌هایی که داریم و کارهایی که انجام می‌دهیم برای مردم است و اگر مردم نباشند…

مردم گمشده در طرح جامع

*سید محمدجواد حسینی‌مرصع *کنش‌گر مسائل شهری و معماری مسئله مدیریت و برنامه‌ریزی آینده شهرها یکی از مهم‌ترین مسائل تصمیم‌سازان شهری و منطقه‌ای است. طرح‌های…

طرحی که جامع نیست

مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا: طرح جامع فعلی بدترین طرحی است که تهیه شده و این در شرایطی است که با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های روز باید طرح بهتری می‌بود اما…