مرور برچسب

طیب محرابی اختر، خوشنویسی

در سوگ دوست

*شعله قاهری صاحب تصویر آن قاب فیروزه‌ای، هم‌کلاسی دوران شیرین ما بود، هم‌کلاسی آن سال‌های دور که فضای مجازی با اعلام خبر نبودنش این همه بهت‌زده و غمگینمان کرد...…