مرور برچسب

عبدالله عماد

حانوت فلق

*مجید برزگر *سینماگر حانوت فلق. این اسم را به یادگار از عبدالله عماد نگاه خواهم داشت. نمی‌دانم چرا اما خیال می‌کنم بعد از عبدالله، من مسئول و صاحب این نامم.…

در رویای نویسنده

*محمد رابطی خوانندگان محترم! باید این نوشته با یک ای کاش بزرگ شروع شود: ای کاش عبدالله رضوی عمادی در روزگاری متولد می‌شد و سیر حوادث زندگی‌اش طوری رقم می‌خورد که…