مرور برچسب

علی چهاردولی شورایار منطقه 3 همدان

سخن شهروند را بشنویم

شورایار کسی است که در شورای محلات، پیگیر فعالیت‌ها و مشکلات منطقه بوده و در این باره راهکارهای لازم را ارائه دهد. مشارکت مردم در مناطق شهری، امری بسیار مهم است زیرا…