مرور برچسب

عکاسی

یک عکس و هزار سخن

*مجید امدادی *رئیس کمیته آموزش اتحادیه عکاسان همدان وقتی پای ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ باز شد و به تماشای تصویر چاپ‌شده‌اش نشست، چنان به وجد آمد که یک دستگاه…