مرور برچسب

غذارسانی به حیوانات

دوستی خاله خرسه

جوادی: این نیست که تمام حیوانات در سطح یا در حاشیه شهر عقیم‌سازی شوند. این با وجدان انسانی و اخلاق طبیعت هماهنگی ندارد. بلکه باید سگ‌هایی که شاکی دارند و زاد و ولد…

درد افراط و تفریط

*حسین زندی *سردبیر ما ایرانی‌ها قبل از این‌که اهل ایران باشیم، اهل افراط و تفریطیم. در همه امور زندگی یا به عدد صفر فکر می‌کنیم، یا صد و معمولاً راه میانه را…