مرور برچسب

قدرت

خبرنگار؛ سپر بلا

*سید افشین ابراهیمی *حقوقدان «کاغذ اخبار» اولین روزنامه خبری ایران بود و به تبع «میرزا صالح‌شیرازی» اولین خبرنگار. شاید هیچ نشان دقیقی از نیت و هدف میرزا صالح…

قدرت و موسیقی

*علی پاشا رجبلو *مدرس موسیقی هنرمندان موسیقی، بعد از فراگیری ساختارهای نظری و عملی آن، به عنوان نوازنده، آهنگساز و یا خواننده، جهت ارائه توانایی های خود وارد…