مرور برچسب

متروپل، متروپل آبادان

متروپل‌های دیگر

*سید محمدجواد حسینی‌مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی حادثه متروپل و جانباختن عده‌ای از هموطنان مظلوممان در زیر آوار بی‌مسئولیتی آن‌چنان دردناک است که دست بر قلم…