مرور برچسب

محمدعلی اسلامی ندوشن

سفر همدان

*محمدعلی اسلامی ندوشن عده‌ای از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان دعوتی کرده بودند برای یک سخنرانی. بعد از ظهر 8 خرداد، در تالار اصلی دانشگاه این مجلس برقرار شد و…