مرور برچسب

محمدعلی اسلامی ندوشن

یاد مردانِ مرد

*سید امیر قشمی *مدیر موزه آموزش و پرورش پویایی و ماندگاری و یا ایستایی و سکون هر جامعه‌ای را از ادبیات و هنر آن سرزمین می‌توان فهمید، از این‌رو هر جامعه‌ای که…

سفر همدان

*محمدعلی اسلامی ندوشن عده‌ای از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان دعوتی کرده بودند برای یک سخنرانی. بعد از ظهر 8 خرداد، در تالار اصلی دانشگاه این مجلس برقرار شد و…