مرور برچسب

مدیران امضا

الوند ایستاده می‌ماند

شهروندانی همدانی که دیگر به سیاست تکذیب و انکار برخی مسئولان این شهر عادت کرده‌اند اما رسانه آن‌قدر قوی است که بتواند موضوعی را در این شهر چنان مطرح کند که همه…