مرور برچسب

مراتع، منابع طبیعی

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان خبر می‌دهد:
کنترل و پایش

نوری: اگر به سمت الکترونیکی شدن پیش برویم و عرصه‌ها را به‌صورت آنلاین پایش کنیم، نه تنها برای رصد و حضور به موقع در عرصه‌ای که آتش سوزی رخ داده، بلکه تصرف و…

رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هشدار می‌دهد:
وجود

الیاسی: در اعتبارات ملی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بخشی به نام مدیریت پایدار وجود دارد که ما را موظف می‌کند قرارداد‌هایی با بخش خصوصی و یا به صورت…