مرور برچسب

مرمت آثار تاریخی، مرمت، بازار

مرمت‌های بی‌سامان

تخریب آثار و بناهای تاریخی همدان از دهه‌ها پیش آغاز شده و طی ماه‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است. به‌طوری‌که طی دو ماه گذشته بیش از ۵ خانه و یک مدرسه تاریخی به…