مرور برچسب

موسیقی عاشیقی

گرمای ساز گردش

*فرزاد سپهر *روزنامه‌نگار و معمار آوای ساز و گردش و گردشگری به وقت لبخند و شادی به زندگی گرما می‌دهد. می‌دانم روزهای همه‌گیری نه تمام شده و نه طبق آن‌چه دنیای…