مرور برچسب

نیکوکاران همدان

نیکوکاران همدان

*سید امیر قشمی *مدیر موزه آموزش و پرورش ابن سینا همدان در گذر زمان، مردان و زنان بزرگی به خود دیده که عمر پربرکت خویش را وقف آسایش و رفاه مردم کرده‌اند، وجود…