مرور برچسب

پارکینگ مزاحم

ماشین شما مزاحم ماست!

پدیده پارکینگ مزاحم دار موضوع جالبی ست! مشخص نیست چه کسی مزاحم دیگری است! در واقع حضور یک خودرو، مزاحم عبور مرور خودروی دیگر و عبور و مرور همان فرد مزاحم آسایش دیگری…

چالش تامین پارکینگ

*داود احمدی *دانشجوی دکترای معماری به دنبال رشد فزایده شهرنشینی در دهه‌های اخیر در ایران و به‌ویژه در شهر همدان، تامین مسکن به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل…

پارکینگ نه چندان مزاحم

*مهرداد نهاوندچی *کارشناس ارشد محیط زیست یکی از انواع پارکینگ‌ها پارکینگ مزاحم است. نکته‌ای که در مورد پارکینگ‌های مزاحم وجود دارد این است که برخلاف عنوان به…