مرور برچسب

پیچ زندان

اسکای مال در پیچ زندان!

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر مسائل معماری و شهرسازی میل به کسب درآمد با عنوان پرطمطراق «درآمدزایی» در بسیاری از دستگاه‌های خدمت رسان امری رایج و در حال…