مرور برچسب

کورش رضاپور، نویسنده

به یاد کورش

پنجم دی ماه همزمان بود با نخستین سالگرد درگذشت کورش رضاپور. زنده‌یاد رضاپور متولد آبان سال ۱۳۴۹، یکی از پژوهشگران همدانی بود که بر بسیاری از کتابخوانان این شهر تأثیر…