مرور برچسب

گرانی قبوض خدماتی

درد قبض آبی که نداشتیم

*مهران‌دخت فتحی فکر نمی‌کردم روزی بیاید که در مورد مشکلات، نبودن و نداشتن چیزی بنویسم که در اعصار تاریخ همواره بوده و مایه حیات نامیده می‌شده؛ آن‌هم نه در قلب…