مرور برچسب

گردشگری، میراث فرهنگی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
در حوزه گردشگری همدان بین

خاکسار: برای برنامه‌هایی مانند اکسپو دبی را که در سال جاری داشتیم، چندین ماه برای آن برنامه‌ریزی کردیم. جلسات مختلفی را در استانداری، شهرداری، کمیسیون‌های شورای…