مرور برچسب

گیاهان کوهی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
گیاهان دارای پیاز جزو گونه‌های قاچاق محسوب می‌شوند

خزائی: لاله واژگون، ثعلب، ریشه شیرین بیان و ریشه انواع گیاهان مرتعی جزو گیاهان برداشت ممنوع هستند که نه مجوزی برای برداشت آن ها صادر می شود و نه اجازه برداشت برای…