آقای خوش قول

0

*داریوش جعفری

*هنرمند

چند بار با سعید تماس گرفتم و از او خواستم برای مجله کودکان و نوجوانان «پیشوک» که تنها نشریه کودک در غرب کشور بود تصویرسازی کند. با خونسردی همیشگی‌اش قبول می‌کرد. هر بار هم می‌گفت: «پول مول توش هَس دار یووووش؟»

و منم می‌گفتم: «نه!»

می‌گفت: «عجله که نداری؟»

می‌گفتم: «نه حتی اگه تا شبم آماده‌ش کنی مشکلی نیست»

می‌گفت: «بابا حداقل تا فردا»

گاهی تا جمعه یعنی چند روز بعد مهلت می‌خواست.

قبول می‌کردم.

و سعید دقیقا سر همون موقع که قول داده بود تصویرسازی را ارسال می‌کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.