از غربالگری تا عمل؛ رویکرد محله محور، رویکرد جدید در کاهش آسیب‌های اجتماعی

0

*هدیه مرادی

*کارشناس ناظر برنامه پیشگیری از خودکشی

در یادداشت قبلی، این بحث مطرح شد که مطابق تعاریف صاحبنظران، خودکشی یک کنش آگاهانه بوده و در مقابل عوامل و شرایطی که منجر به این کنش می‌شود، ناآگاهانه است. در همین راستا و با عنایت به افزایش شیوع این آسیب اجتماعی در استان، سازمان بهزیستی برآن شد تا به شناسایی عوامل و شرایط تأثیرگذار بر این آسیب، با رویکرد محله محور و مشارکت‌های اجتماعی بپردازد. با اتمام فرایند غربالگری توسط تسهیلگران کارآزموده و باتجربه، اکنون همایش‌هایی در سطح شهرستان‌ها و کلاس‌های آموزشی، کارگاه، نشست، مراسم و برنامه‌هایی در سطح محلات با هدف آگاهی‌بخشی و توانمندی اهالی و حتی تسهیلگران برای ارائه آموزش‌ها و مداخلات روان‌شناختی به‌منظور کاهش خودکشی برگزار می شود.

در کنار این اقدامات، در حال شناسایی افراد در معرض خطر هستیم؛ همان‌هایی که براساس پاسخ‌هایشان به فرم‌های غربالگری، وضعیت خطرناک یا بحرانی دارند و نیازمند مداخلات فوری هستند. امیدواریم، پس از اعلام اطلاعات فوق، بتوانیم با ارائه راهکارهای مناسب، برای کاهش این آسیب، شاهد استانی عاری از آسیب‌های اجتماعی به طور عام و خودکشی به طور خاص باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.