معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:
با ساخت و سازهای بدون مجوز ادارات برخورد می‌شود

0

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان معتقد است ساخت‌وسازهای بدون مجوز توسط ادارات در چند سال اخیر به حداقل خود رسیده و بیشتر ادارات بدون پروانه ساخت، قدیمی و مربوط به سال‌های قبل هستند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان با اشاره به این‌که در سال های اخیر، اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز کاهش پیدا کرده، بیان می‌کند: بیشتر ادارات مجوزهای قانونی می‌گیرند و اداراتی که بدون مجوز اقدام به ساخت‌و‌ساز می‌کنند، بسیار کم هستند. در واقع بیشتر ساختمان‌های قدیمی مربوط به ادارت بدون پروانه ساخته شده‌اند.

«امیر فتحیان نسب» در خصوص ادارات بدون پروانه ساخت، توضیح می‌دهد: شاید در ادارات قدیمی اهمیت پروانه ساخت مانند امروز نبوده، اما آمار این ادارات در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و بیشتر ادارات مجوز دارند و شاید انگشت شمار باشند اداراتی که مجوز نداشته باشند که شهرداری با پیگیری و ممانعت‌های قانونی که کرده، نقش پررنگی در این عمل داشته است.

وی در رابطه با تکلیف اداراتی که پروانه ساخت ندارند، می‌گوید: اگر اداره‌ای بدون مجوز ساخت، اقدام به ساخت‌و‌ساز کند، با توجه به نظر مراجع قضایی، رأی به تخریب و جلوگیری از ادامه کار داده می‌شود و اقدامات قانونی صورت می‌گیرد که نمونه‌هایی از پرونده ادارات در کمیسیون‌های مختلف و صدور رأی تخریب و جلوگیری از ادامه کار داشتیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان، درباره مجوز برای تعمیرات نیز تأکید می‌کند: در تعمیرات اساسی باید مجوز صادر شود که بعضی ادارات، مجوز می‌گیرند و بعضی نیز امتناع می‌کنند که جلوی ادامه کار آن‌ها گرفته می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.