رسانه؛ میدان تعالی یا تباهی

0

*حجت محمدی

عصر اطلاعات، دهکده جهانی از جمله عناوینی است که بر این روزگار می‌نهند. القابی که محصول و دستپخت رسانه‌هاست. جهانی که یک گوشی موبایل هم می‌تواند تعاریف و معادلات جهانی را تغییر دهد. بدون نیاز به جنگ، خون‌ریزی و لشکرکشی. تغییر سبک زندگی و الگوهای رفتاری و اخلاقی و حتی توسعه هم بخشی از محصولات رسانه ا‌ست که با توجه به سرعت و تنوع رسانه‌ها دائم در حال تغییر است. ماجرای تاثیر رادیو در جنگ جهانی دوم را به یاد بیاورید و یا تاثیر رسانه را در هشت سال جنگ تحمیلی. رسانه در اشکال مختلف‌ خود در تمام دوران‌ها تاثیر بسزایی در اتفاقات و رویداد و تغییرات جهانی داشته است.

معنا و مفهوم رسانه امروز فراتر از تعاریف و مفاهیم و حتی اشکال گذشته است. همین موضوع موجب افزایش تاثیرات آن برجامعه بیش از تمام دوران هاست. حال این رسانه میدان بازی افرادی ا‌ست که هرچه بیشتر آن را بشناسند، می‌توانند اثر بیشتری از خود به جای بگذارند. اما خوب باید این حقیقت را هم پذیرفت که این میدانِ بازی، گاهی تبدیل به میدان جنگ می‌شود و گاهی هم میدان تبانی. بازیگران این میدان مانند جراحانی هستند که می‌توانند یک جامعه را زندگی بخشند و یا آن را به کام مرگ برند. جامعه  پویا رسانه  پویا دارد و رسانه پویا در پی اصلاح و راهبری جامعه است. رسانه‌ای که غرق در تملق و تبانی و حرص و آز باشد، جامعه را به سقوط می‌کشاند.

حال سوال این‌جاست که چگونه می‌توان میدان صداقت و دغدغه‌مندی را با میدان تبانی و تباهی تشخیص داد؟ به لطف همین رسانه. فقط کافی است نگاهی اجمالی به دغدغه‌های میدان دارانش بیندازید. این ساخته دست بشر به همان اندازه که نردبان ترقی و رسیدن به عرش است، می‌تواند پرتگاه باشد. به امید روزی که میدان‌داران این عرصه، زمین بازی خود را در برای رشد و آگاهی بخشی جامعه تدارک ببینند و نه میدان تبانی و منفعت‌طلبی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.