سرمایه‌های فرهنگی، پشتوانه این سرزمینند

0

*حسین زندی

*سردبیر

فرهنگ و پدیده‌های فرهنگی نتیجه تلاش تولیدکنندگان فرهنگ است؛ انسان‌هایی که در پدیدآوردن عناصر فرهنگی نقش دارند، به عنوان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و پشتوانه سرزمین شناخته می‌شوند. تعلق خاطر به سرزمین، وقتی قوی‌تر می‌شود که تولیدکنندگان فرهنگی آن سرزمین نمود و جلوه مهمی را در جامعه نشان دهند. در این صورت است که شهروند و باشنده آن سرزمین در افتخارات بزرگان خود شریک می‌شود و به سرزمین و داشته‌هایش می‌بالد.

شاید دوست بدارید :

ایران سرزمینی است که از نظر داشته‌ها و سرمایه‌های فرهنگی بسیار غنی است. نام و جایگاه انسان‌هایی که این سرزمین مقدس را ساخته‌اند تاکنون ماندگار بوده است. از فردوسی و خیام و حافظ و رازی تا بزرگانی مانند کوروش بزرگ گذشته ایران را ساخته‌اند و بخش مهمی از هویت جمعی ساکنان کشور مدیون آنان است.

استان همدان نیز در شکل‌گیری این هویت و گذشته بسیار نقش آفرینی کرده. از خواجه رشیدالدین همدانی و ابن‌سینا تا میرزاده عشقی و یارشاطر جملگی در این شهر نفس کشیده‌اند و برای فرهنگ سرزمین خود نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در سلسله نشست‌های دیدار تلاش داریم نقش این سرمایه‌های فرهنگی را یادآور شویم و با برشمردن خدمات بزرگان این مرز و بوم، حس تعلق به زادگاه هم‌استانی‌ها را تقویت کنیم. پانزدهمین برنامه از سلسله نشست‌های دیدار به استاد «حسین غیور» تعلق دارد که با حضور علاقمندان به فرهنگ و این ادیب دانشمند به نقش یادگار‌های علمی و فرهنگی و ادبی او می‌پردازیم.

امید است که با همیاری و همکاری شما هم‌استانی‌ها، این برنامه بیش از گذشته بپاید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.