غم استاد

0

*شعر زنده‌یاد ابوالحسن روح القدوس در رثای حسین غیور

دریغ رفت کسی کز جهان فراتر بود

به علم و شعر و ریاضی بزو مفخر بود

بیان واقع و حق است این، نه اغراق

که هشترودی دیگر، برای کشور بود

غیور شادروان در ریاضیات بدیع

همیشه مبتکر و مبدع و نو آور بود

نه در علوم ریاضی، به شعر و فلسفه هم

زهمگنان به نام زمان خود سر بود

به خطه­ی همدان اعتبار دیگر داد

که نام آور و و استاد و مرد دیگر بود

چنان که باید و شاید کسی او را نشناخت

زهر چه گفت هر آن کس، دوصد برابر بود

وزین و مردمی و با وقار و خوش رفتار

نجیب و پاک و صمیمی و دوست و یاور بود

هر آنچه هست به خوبان غیور تنها داشت

که بی وصا به مال و مقام و زیور بود

کم است این همه روح القدس در اوصافش

که آن بزرگ فزون از هزار دفتر بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.