پلاستیک؛ قاتل ماندگار محیط زیست

0

*داوود محرابی

*کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

پلاستیک یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین عوامل آلودگی محیط زیست در جهان است، طبق نظر کارشناسان مربوطه اگر تا یک دهه آینده در مصرف پلاستیک تجدیدنظر نکنیم و با همین رویه کنونی پیش برویم، اقیانوس‌ها مملو از انواع پلاستیک می‌شوند و اقیانوس‌ها تبدیل به اقیانوس پلاستیکی خواهند شد. اهمیت کاهش مصرف پلاستیک تا حدی است که روز ۲۱ تیرماه به عنوان روز بدون پلاستیک نامگذاری شده است. متوسط عمر هر پلاستیک پس از مصرف ۳۰۰ سال است و اگر فکر بنیانی و پایه‌ای برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور صورت نگیرد، با یک بحران بسیار جدی روبرو خواهیم شد که آلودگی آب و خاک، باران‌های پلاستیکی و نابودی محیط زیست را در پی خواهد داشت. اگر حداقل مصرف پلاستیک روزانه هر خانواده ایرانی را ۵ کیسه فریزر در نظر بگیریم و تعداد خانواده‌های ایرانی را ۲۴ میلیون خانواده، با توجه به این‌که هر ۵۰۰ برگ پلاستیک فریزر یک کیلو است، مجموع مصرف کیسه فریزر در ایران برابر است با: ۸۷۶۰۰۰۰۰ =  ۳۶۵*[۵۰۰/(۲۴۰۰۰۰۰۰*۵)]؛ به عبارت دیگر در طول سال حجمی معادل ۸۷۶۰۰ تُن پلاستیک فریزر در ایران مصرف و درصد زیادی از آن وارد چرخه طبیعت می‌شود که افزون بر آلودگی محیط زیست، تهدیدی جدی برای سلامتی انسان‌هاست.

پلاستیک علاوه بر نابودی تنوع زیستی و محیط زیست، برای سلامتی انسان‌ها نیز بسیار خطرناک است و یکی از عوامل مهم آلودگی آب و خاک است. اگر مصرف پلاستیک در دنیا کاهش نیابد در آینده‌ای نزدیک با باران‌هایی از میکروپلاستیک‌ها مواجه خواهیم شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.