مرور رده

فرهنگی و هنری

نوشیدن خلاقیت با قلم مو

خیرالله اصغری یک همدانی مقیم تهران و علاقمند به طبیعت است. سال‌ها قلم بر بوم و کاغذ می‌زند و آثارش را متواضعانه ارائه نمی‌کند، طراح گرافیک است انگار خلاقیت را نوشیده…

یار غار!

گردشگری شاخه‌های متفاوتی دارد  و این روزها مدام انواع جدیدی به آن افزوده می‌شود. گاهی گردشگر صبح زود کوله‌بار سفر می‌بندد، از جاهایی که در برنامه دارد،…