مرور رده

اجتماعی

نوشیدن خلاقیت با قلم مو

خیرالله اصغری یک همدانی مقیم تهران و علاقمند به طبیعت است. سال‌ها قلم بر بوم و کاغذ می‌زند و آثارش را متواضعانه ارائه نمی‌کند، طراح گرافیک است انگار خلاقیت را نوشیده…

سخن شهروند را بشنویم

شورایار کسی است که در شورای محلات، پیگیر فعالیت‌ها و مشکلات منطقه بوده و در این باره راهکارهای لازم را ارائه دهد. مشارکت مردم در مناطق شهری، امری بسیار مهم است زیرا…