مرور برچسب

آب، بحران آب

آینده آب همدان

*محمد آژنگ *کارشناس کشاورزی با روندی که در حال حاضر برداشت آب سفره‌های زیر زمینی استان دارد و آماری که از کاهش سطح آب در چند دهه گذشته در دست است، آینده…

روزهای بی‌آبی

همدان‌نامه: مدیران همدان می‌دانستند مرداد، ذخیره سد اکباتان به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب همدان تمام خواهد شد، اما هیچ چاره‌ای برای آن نیندیشیدند و آن‌قدر دست…

مدیریت غلط آب در همدان

*رضوان سلماسی *عضو سابق شورای شهر همدان بررسی شاخص‌های مختلف بین‌المللی، ایران را در وضعیت تنش آبی نشان داده است. به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان مدیریت منابع…