مرور برچسب

آب، بحران آب

مدیریت غلط آب در همدان

*رضوان سلماسی *عضو سابق شورای شهر همدان بررسی شاخص‌های مختلف بین‌المللی، ایران را در وضعیت تنش آبی نشان داده است. به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان مدیریت منابع…