مرور برچسب

خانه تاریخی اقبالیان

برای حفظ خانه اقبالیان؛
فعالان فرهنگی و دوستداران بناهای تاریخی به دادستان نامه نوشتند

جمعی از فعالان فرهنگی و دوستداران بناهای تاریخی شهر همدان، در نامه‌ای به «حسن خانجانی» دادستان استان همدان، از وی درخواست کردند با ورود به موضوع خانه اقبالیان…