مرور برچسب

دانش آموز

منی که گم شده بود…

*سونیا آئینی دویدم! آن‌قدر که به آن‌چه که می‌خواهم برسم. هیاهوی ذهنم امیدم را محوتر و راهم را دورتر می‌ساخت، اما جسمم خواستار زنده ماندنی بود که ارزشش حرف شهر شده…

دنیای ثانیه‌ای

*فاطمه چهاردولی *مدرسه شهدای جاویدالاثر صدای قل‌قل صدای هیاهو صدای شلوغی از جنس خفگی، صدای فریادهای شهر از اعماق وجود، شهر دلگیر شهر پر از حرف‌های ناگفته.…

شطرنج و زندگی

*نرگس خدابنده‌لویی *کلاس نهم مدرسه شهید مفتح چند دقیقه‌ای از بازی گذشته بود. هر دو متفکرانه به صفحه شطرنج روبرویمان و مهره‌های سفید و سیاهش، نگاه می‌کردیم تا…