مرور برچسب

دهه هشتادی‌ها، وطن

میم مثل میهن

*ستایش مستقیمی میهن چیست؟ جز این‌که نامش را بدانی چیز دیگری از آن می‌دانی؟ تو همانی نیستی که همیشه سر کلاس تاریخ خواب بودی؟ تو همانی نیستی که هنوز نام بعضی از…

وتن

*آرمان نوری وطن به معنای اقامتگاه، یک هم‌آوایی با تن به معنای بدن در لفظ فارسی دارد. از آن‌جا که در گفتار فارسی نحوه تلفظ حروف مثل عربی کاربرد ندارد «ط» و «ت» یک…

وطن؛ مادر مادران

*مهیار نظری سه حرفی که خون‌های زیادی برایش ریخته‌اند. سه حرفی که برایش کشته شدند، پیر شدند، حسرت خوردند و تاوان دادند: وطن. مگر ذره ذره خاک محل تولدها با هم…

این وطن، وطن نشود

*وصال جواهری تا زمانی که در کوچه‌های محله بازی می‌کردیم، آن‌جا را وطن خود می‌دانستیم. اگر قسمتی از آسفالت کوچه کنده می‌شد، تمام تلاشمان را می‌کردیم تا آن قسمت را…