مرور برچسب

دهه هشتادی‌ها

نگاه درست به شهر

*محمدمهدی اسدی می‌گویند گذشته چراغ راه آینده است و برای عبرت و آموزش، همواره باید به آن رجوع کرد. تاریخ ما همان گذشته ماست، گذشته چیزی نیست جز تاریخ؛ تاریخ…

سرمای شهر دوست‌داشتنی

*آرمان نوری همدان شهری در دامنه کوه الوند، شهری سرد‌سیر است. شاید همین سرماست که در عمق دل و جان ساکنان فرورفته و رفتار ساکنان را محافظه‌کار و شهر را در کرختی فرو…

خانه‌ دوم؛ پادگان اول

*ستایش مستقیمی در دنیای کودکی خود به سر می‌بردم و فکرم پیش عروسک و قوری و فنجان‌های کودکانه‌ام جامانده بود که فهمیدم، حالا زمان آن رسیده به جای خوابیدن تا لنگ…