مرور برچسب

شهرداری همدان، آبیاری فضای سبز

صدای سبزِ گیاه

*مریم رازانی *نویسنده از زمانی که بشر منبع بی‌بدیل تنفس پاک، یعنی فضای سبز را که به رایگان ازآن برخوردار بود، با اهمال‌کاری از دست داد، قرن‌ها می‌گذرد. در آغاز…