مرور برچسب

میراث فرهنگی، بافت تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
ساخت‌وسازهای بدون ضابطه تخریب می‌شوند

*فاطمه کاظمی *خبرنگار مدیران همدان معتقدند تعامل بین‌دستگاهی خوبی برای به نتیجه‌رساندن پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی شهری هگمتانه ایجاد شده و همه مصمم به انجام…

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:
حتی یک مجوز خارج از ضوابط در بافت تاریخی صادر نشده

فتحیان‌نسب: هرجایی که میراث فرهنگی محدودیت اعمال کرده، شهرداری هم طبق آن محدودیت‌ها عمل کرده، اما اگر میراث فرهنگی برای محوطه‌ای ضوابط اعلام نکرده، حقوق مالکانه را…

شهر را به دار بست!

*فرزاد سپهر *روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه تند و تند نفس می‌زند و پشت تلفن می‌گوید خراب کردند! صدای مشترکی از سال‌ها پیش در سرم پیچیده و هر بار پای یک خانه…