مرور برچسب

میراث فرهنگی، بناهای تاریخی

غربتکده

*مریم رازانی *نویسنده خداوند نصیب نکند روزی را که به دیدارعزیزی بروی و ببینی تنها و بی‌کس و مجروح درگوشه‌ای افتاده و طبیبی برای درمانش پیدا نمی‌شود. حال و روز…