مرور برچسب

هنر، دهه هشتادی‌ها

خردمند مردم

*آرمان نوری یکی از کارهای سودمندم در طول خدمت سربازی کتاب‌خواندن در اوقات بیکاری بود؛ به همین دلیل سوژه طنز عده‌ای از هم‌خدمتی‌ها شده بودم که برداشت اشتباهی از…

هنرِ هشتادی‌ها

همدان‌نامه: این نسل، همه چیزش با نسل‌های دیگر متفاوت است و دیگر بهتر است به‌جای ردکردن همه نظراتشان بدون شنیدن آن‌ها، پای صحبت‌هایشان بنشینیم تا متوجه شویم خیلی از…

مرگ هنر

*مهیار نظری متن‌های گرم و شهودی، تصویرهای رویایی، جوگیری‌های بعد از دیدن فیلم تنها بخشی از هنر است. هنر معبدی است که وقتی وارد آن می‌شویم، فراموش می‌کنیم جهان…