مرور برچسب

پرویز اذکایی

ضمن رونمایی به میزبانی سرکنسولگری ایران در کراچی؛
ترجمه «شاه همدان» در پاکستان به زنده‌یاد

سرکنسول ایران در کراچی: کتاب شاه همدان نوشته زنده‌یاد دکتر پرویز اذکائی به انضمام ۵ رساله میر سیدعلی همدانی در انتشارات ابوعلی سینا به زبان فارسی چاپ شده است و این…

تپه پیسا= کارکاسی

دکتر پرویز اذکایی که بررسی‌های بسیاری در تاریخ محلی همدان دارد، در زمینه این محوطه نیز دیدگاه خاصی دارد. او با تاکید بر حضور قوم کاسی در همدان و شواهد موجود، معتقد…