مرور رده

کتاب و ادبیات

به وقت هم‌بختی

*محمد رابطی در دو گوشه شهر، دو رجب نام در یک روز دست راست شان قطع شد. این جمله ساده ایده شروع رمانی است که شاید گل آثار شکری باشد. یعنی رمان «هم‌بخت». هم بخت شروع…

در رویای نویسنده

*محمد رابطی خوانندگان محترم! باید این نوشته با یک ای کاش بزرگ شروع شود: ای کاش عبدالله رضوی عمادی در روزگاری متولد می‌شد و سیر حوادث زندگی‌اش طوری رقم می‌خورد که…