مرور رده

فرهنگی و هنری

شاعر رنج مدام

از شعر فقط شعر را می‌خواهم. بگذار چیزی بگویم. شما از ادبیات تقاضای نسخه دارید؟ از ادبیات تقاضای راهکار دارید؟ ادبیات لزوما راهکار نمی‌دهد. اصلا شعر در درون من است در…

آل زیار

*شهرام غفوری *پژوهشگر تاریخ اعراب مسلمان در برخورد با جغرافیای دیلم و صفحات جنوبی دریای خزر به ایالت کوچک گیلان رسیدند. این ناحیه را آنان جیل و جیلان…