مرور رده

فرهنگی و هنری

گنجینه سینمای ایران رفت

*مهدی بیرانوند روژمان *روزنامه‌نگار هنر هفتم، سینما ماورا و آن روی سکه، شب‌ها پنجره‌ای بودند روبه سینمای ایران و جهان برای مخاطبان سه دهه تلوزیون ایران و مجری…