مرور رده

محیط زیست

درختکاری یا درختداری؟

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست کاشت یا داشت؟ 15 اسفند ماه در تقویم ملی ما روز درختکاری و آغاز هفته گرامیداشت منابع طبیعی است. به این مناسب…

گردشگری پاک

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست   گردشگری «فله‌ای» یا گردشگری «پاک» ؟ صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از بزرگترین فعالیت‌های صنعتی دنیا…

مرگ ِ برگ با چرخ آفرود

طی دهه گذشته شاهد شیوه جدیدی از تخلیه هیجان و انرژی هستیم که ورزش نیز می‌نامدنش؛ که متاسفانه چندی پیش شاهد حضور با مجوز! تعدادی آفرودسوار در دشت میشان بودیم که گویا…