مرور برچسب

طرح جامع

حرمت حریم

*محمد افشار *فعال فرهنگی لغت‌نامه دهخدا در مورد واژه حریم چنین می‌گوید: «چیزی که آن را حمایت کنند و جنگ کنند بر آن». فرهنگ معین نیز این واژه را چنین شرح…

الحاق؛ بازی نمایندگان

همدان‌نامه: این‌که هرچه متخصصان اعتراض می‌کنند، کارشناسان انتقاد می‌کنند و استادان دانشگاه مطالبه می‌کنند، باز برخی مدیران و نمایندگان کار خود را می‌کنند، یعنی در…

برتری فشار بر علم

*حسین زندی *سردبیر به تازگی جمله‌ای تاریخی از یک نماینده در فضای مجازی دست به دست می‌شود که می‌گوید: «من که نماینده مجلسم، فقط وظیفه‌ام این است، فشار بیاورم…