مرور برچسب

مدیریت شهری

گره‌هایی که باز شدنی است!

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی در بسیاری از شهرها تراکم حضور شهروندان در مکان‌هایی از شهر مشاهده می‌شود که اصطلاحا گره نامیده می‌شوند. گره‌ها…

ایستگاه ناکجاآباد

*حمیدرضا حق‌نظری *روزنامه‌نگار اگرچه اجرای پروژه انتقال ایستگاه راه‌آهن همدان به داخل شهر با مخالفت‌های شدید متخصصان و کارشناسان مواجه شد و مسئولان هم هیچ دلیل…

آسفالت آری، فرهنگ نه

*منا بشیری *مهندس معمار چرا آسفالت کوچه و خیابان از فرهنگ برای مردم مهم‌تر است؟! یعنی مردم آسفالت را از فرهنگ بیشتر دوست دارند، اما چرا؟ به همین دلیل که درس…

شهر فرهنگی و فرهنگ شهری

*مریم رازانی *نویسنده ارتباط فرهنگ شهرنشینی با ساخت و سازهایی که در شهرها صورت می‌گیرد و مدنیت زندگی اجتماعی را به تصویر می‌کشد و کلیه فعالیت‌ها و تصمیماتی که…